AutoIt: Предотвратяване възможността за стартиране на няколко пъти скрипт

Публикувано: 09.09.13, 01:09:14 | Автор: ArMeN | Видяна: 1028 | Редактирано: 19.07.16, 21:10:49

В началото на скрипта се добавят следните редове:
If WinExists(@ScriptName) Then Exit
AutoItWinSetTitle(@ScriptName)


Друг метод:
Opt('TrayIconDebug', 1)
#Include <Misc.au3>
HotKeySet('{ESC}', '_Pro_Exit'); ESC - закрыть скрипт

Global Const $sProName = 'CID Checker'
Global Const $sProNameWS = StringStripWS($sProName, 8)
Global Const $sProVerNo = '0.1'
Global Const $sProVer = 'v' & $sProVerNo
Global Const $sProNameVer = $sProName & ' ' & $sProVer
Global Const $sProIDText = $sProNameVer & ' [ID] ' & $sProNameVer

; $sProIDText - может быть любой, константы приведены для примера

If NOT _Singleton($sProIDText, 1) Then
MsgBox(48, 'Внимание', 'Одна копия программы уже запущена')
_Pro_Exit()
EndIf

While 1
Sleep(10)
ToolTip(@HOUR & ':' & @MIN & ':' & @SEC, 10, 100, 'Точное время:')
WEnd

Func _Pro_Exit()
Exit
EndFunc

Източник

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.