AutoIt: Търсене замяна/изтриване на текст в файл

Публикувано: 09.25.13, 09:18:33 | Автор: ArMeN | Видяна: 1119 | Редактирано: 19.07.16, 21:10:07

Скрипта търси определена дума или текст в файл и изтрива намереното. В момента скрипта е настроен да претърси file.txt намиращ се в С:\ дял и да изтрие думата "Tekst"
#Include <Array.au3>
#Include <File.au3>

Global $_Array
_FileReadToArray ( 'c:\file.txt', $_Array )
$_Array = _DeleteArrayElementWithStringInstr ( $_Array, 'Tekst' )
_FileWriteFromArray ( 'c:\file.txt', $_Array, 1 )
Exit

Func _DeleteArrayElementWithStringInstr ( $_Array, $_String )
Local $_Item
For $_Element In $_Array
If StringInStr ( $_Element, $_String ) <> 0 Then
_ArrayDelete ( $_Array, $_Item )
Else
$_Item+=1
EndIf
Next
Return ( $_Array )
EndFunc

Източник
Замяна/изтриване (ако не се сложи дума за замяна...)
$sPath = 'C:\foo.txt'
$sTextOld1 = 'aa'
$sTextOld2 = 'bb'
$sTextNew1 = '11'
$sTextNew2 = '22'

$hFile = FileOpen($sPath, 0)
$sText = FileRead($hFile)
FileClose($hFile)

$sText = StringReplace($sText, $sTextOld1, $sTextNew1)
$sText = StringReplace($sText, $sTextOld2, $sTextNew2)

$hFile = FileOpen($sPath, 2)
$sText = FileWrite($hFile, $sText)
FileClose($hFile)

Източник

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.