AutoIt: Външен IP адрес

Публикувано: 09.25.13, 09:35:17 | Автор: ArMeN | Видяна: 1256 | Редактирано: 19.07.16, 21:09:26

#include <Inet.au3>
$PublicIP = _GetIP()
MsgBox(0, "IP Address", "Your IP Address is: " & $PublicIP)

Източник
Func GetIP()
$IP=InetRead("http://ipaddress.net16.net/ip.php",1)
$IP=BinaryToString($IP)
$IP=StringTrimLeft($IP,12)
$end=StringInStr($IP,"</body></html>")-1
$IP=StringLeft($IP,$end)
Return $IP
EndFunc
MsgBox(4096, "", GetIP() )

Източник
#include <string.au3>
$GetIP = InetRead('http://ipaddress.net16.net/ip.php', 1)
$GetIP = BinaryToString($GetIP)
$ReadIP = _StringBetween($GetIP, "<body>", "</body>")
MsgBox(0, "Вънчен IP адрес", "IP: " & $ReadIP[0])

Ако искате сами да създадете скрипт с който да определите вашето IP а не да ползвате http://ipaddress.net16.net/ip.php то ще ви е необходим този скрипт на php
<body>
<?php
echo $_SERVER[REMOTE_ADDR];
?>
</body>

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.