Autoit: Определяне разширението и името на файл

Публикувано: 19.07.16, 21:44:24 | Автор: ArMeN | Видяна: 707 | Редактирано: 20.07.16, 20:32:16

Получаване име и разширение
$sFullName = "C:\z\xx.exe"
$sFileNameNoExt = StringRegExpReplace($sFullName, "^.*\\", "")
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


$sFullName = "C:\z\xx.exe"
$sFileNameNoExt = StringRegExpReplace($sFullName, "(?:[^\\]+\\)+", "")
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


Получаване името на файла без разширение
$sFullName = "C:\z\xx.exe"
$sFileNameNoExt = StringRegExpReplace(StringRegExpReplace($sFullName, "^.*\\", ""), '\.[^.]*$', '')
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


Получаване разширението на файла без точка
$sFullName = "C:\z\xx.exe"
$sFileNameNoExt = StringRegExpReplace($sFullName, '.*\.(\S+)', '\1')
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


$sFullName = "C:\z\xx.exe"
$sFileNameNoExt = StringMid($sFullName, StringInStr($sFullName, ".", 0, -1)+1)
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


#include <WinAPIEx.au3>
MsgBox(64, 'Info', _WinAPI_PathFindExtension(@ScriptFullPath))


Получаване пътя до файла
$sFullName = "C:\z\xx.exe"
$sFileNameNoExt = StringRegExpReplace($sFullName, '\\.[^\\]*\Z', '\\')
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


Получаване пред последната директория
$aRetArray = StringRegExpReplace("D:\1\d", '.*\\|\.[^.]*$', '')
MsgBox(4096, "5", $aRetArray)


Получаване името с разширението на файл от интернет.
$sFullName = "http://secrets-bg.com/temp/prog/RunInfo/RunInfo_v1.0.rar"
$sFileNameNoExt = StringRegExpReplace($sFullName, "^.*/", "")
MsgBox(4096, "Test", $sFileNameNoExt)


Получаване на адрес
$adres='http://www.secrets-bg.com/x/xxxxxx.php'
$adres = StringRegExpReplace($adres,".+?//(.+?)/.+","$1")
MsgBox(4096,"",$adres)

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.