AutoIt: Скриване, минимизиран, максимизиран и прозрачност на прозорци

Публикувано: 25.07.16, 22:55:21 | Автор: ArMeN | Видяна: 735 | Редактирано: -

Ако искате някаква информация за прозорец или друго нещо възползвайте се от програмата AutoIt Window Info (Au3Info.exe)
WinSetState ( "title", "text", flag )
title Име на прозорец.
text текст на прозорец.

flag Режим изглед на прозорец:

@SW_HIDE = скрит
@SW_MINIMIZE = минимизиран
@SW_MAXIMIZE = максимизиран
@SW_SHOW = показване на предварително скрития прозорец
@SW_RESTORE = възстанови по-рано минимизиран
@SW_DISABLE = Заключване на прозорец
@SW_ENABLE = Отключване на прозорец
При появата на нотепад скрипта скрива прозореца и след определено време го визуализира
WinSetState("Untitled -", "", @SW_HIDE)
Sleep(3000)
WinSetState("Untitled -", "", @SW_SHOW)

Проверка за наличие на даден прозорец при неговото наличие се извършва действие в случая се скрива прозореца...
if WinExists('Untitled') Then WinSetState('Untitled','',@SW_HIDE)
Прозрачност на прозорци
WinSetTrans ( "title", "text", transparency )
title Име на прозорец.
text текст на прозорец.
transparency Цяло число в диапазона от 0 до 255. Колкото по-ниска стойност, по-прозрачно ще се появи прозореца.
Opt("WinTitleMatchMode", 2)
WinSetTrans("Notepad", "", 170)

Скриване/показване на прозорец чрез CLASS
WinSetState("[CLASS:Notepad]", "", @SW_HIDE)
WinSetState("[CLASS:Notepad]", "", @SW_SHOW)

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.