AutoIt: Извършване на действие при наличие на даден процес/прозорец

Публикувано: 25.07.16, 23:01:23 | Автор: ArMeN | Видяна: 720 | Редактирано: -

Проверяване наличието на даден процес
If ProcessExists("Skype.exe") Then
MsgBox(64, "Инфо", "Skype вече е стартиран")
Else
MsgBox(48, "Инфо", "Skype не е стартиран")
EndIf

Спиране изпълнението на скрипта, докато определен процес не бъде стартиран.
Msgbox(0,"Status","Изчакваме стартирането на Notepad.")
ProcessWait("notepad.exe")
Msgbox(0,"Status","Notepad е стартиран, продължаване на скрипта.")

Извършване на действие след затваряне на дадена програма.
ProcessWaitClose("notepad.exe")
Msgbox(0,"Status","Notepad е затворен.")

Следене на активни/не активни прозорци:
Продължаване на скрипта при активация на даден прозорец.
WinWaitActive("Untitled")
MsgBox(0, "", "Прозореца е активен")

WinWait("Untitled")
MsgBox(0, "", "Прозореца е активен")

Продължаване на скрипта след затварянето на даден прозорец.
WinWaitClose("Untitled")
MsgBox(0, "", "Прозореца е затворен")

Продължаване действието на скрипта при не активен прозорец.
WinWaitNotActive("Untitled")
MsgBox(0, "", "Прозореца не е активен")

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.