AutoIt: регистър на Windows windows registry

Публикувано: 09.08.13, 21:47:43 | Автор: ArMeN | Видяна: 961 | Редактирано: 25.07.16, 22:42:28

Скрипта следи за определен ключ от регистрите (или ключове) и изтрива през определено време по същия начин може да се внедри ключ в регистрите през определено време...
Opt('TrayMenuMode', 1)

HotKeySet('^2', '_Exit')
TraySetToolTip('Выход - Ctrl + 2')
AdlibRegister('_RegDel', 10000) ;ще работи през 10 секунди
While 1
Sleep(100)
WEnd

Func _RegDel()
RegDelete('HKEY_CURRENT_USER\Software\xxx')
EndFunc ;==>_RegDel

Func _Exit()
Exit
EndFunc ;==>_Exit

Скрипта проверява наличието на собствения ни скрипт в регистрите и съобщава да неговото наличие...
If RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", @ScriptName) Then
MsgBox(4096, "", "Съществува ключа" )
Else
MsgBox(4096, "", "Не съществува ключа" )
EndIf

If RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "WinSDF") Then
MsgBox(4096, "", "Съществува ключа" )
Else
MsgBox(4096, "", "Не съществува ключа" )
RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "WinSDF", "REG_SZ", @ScriptFullPath)
EndIf

If Not RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "WinSDF") Then
MsgBox(4096, "", "Не съществува ключа" )
RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "WinSDF", "REG_SZ", @ScriptFullPath)
EndIf

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.