AutoIt: Директории

Публикувано: 09.07.13, 21:32:32 | Автор: ArMeN | Видяна: 1192 | Редактирано: 19.07.16, 21:16:13

windows XP
@HomeDrive
C:

@ProgramFilesDir
C:Program Files

@WindowsDir
C:WINDOWS

@SystemDir
C:WINDOWSsystem32

@UserProfileDir
C:Documents and Settings{username}

@UserName
{username}

@HomePath
Documents and Settings{username}

@WorkingDir @ScriptDir
Показва местоположението на файла без името на файла

@ScriptFullPath
Показва местоположението на файла с името на файла

@ScriptName
Показва името на файла

@DesktopDir
C:Documents and Settings{username}Desktop

@DesktopCommonDir
C:Documents and SettingsAll UsersDesktop

@AppDataCommonDir
C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data

@AppDataDir
C:Documents and Settings{username}Application Data

@DocumentsCommonDir
C:Documents and SettingsAll UsersDocuments

@MyDocumentsDir
C:Documents and Settings{username}My Documents

@ProgramsCommonDir
C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuPrograms

@ProgramsDir
C:Documents and Settings{username}Start MenuPrograms

@StartMenuCommonDir
C:Documents and SettingsAll UsersStart Menu

@StartMenuDir
C:Documents and Settings{username}Start Menu

@StartupCommonDir
C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsStartup

@StartupDir
C:Documents and Settings{username}Start MenuProgramsStartup

@TempDir
C:Documents and Settings{username}Local SettingsTemp


windows 7
@HomeDrive
C:

@ProgramFilesDir
C:Program Files (x86)

@WindowsDir
C:Windows

@SystemDir
C:WindowsSysWOW64

@UserProfileDir
C:Users{username}

@UserName
{username}

@HomePath
Users{username}

@WorkingDir @ScriptDir
Показва местоположението на файла без името на файла

@ScriptFullPath
Показва местоположението на файла с името на файла

@ScriptName
Показва името на файла

@DesktopDir
C:Users{username}Desktop

@Deskto{username}ommonDir
C:UsersPublicDesktop

@AppDataCommonDir
C:ProgramData

@AppDataDir
C:Users{username}AppDataRoaming

@DocumentsCommonDir
C:UsersPublicDocuments

@MyDocumentsDir
C:Users{username}Documents

@ProgramsCommonDir
C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms

@ProgramsDir
C:Users{username}AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuPrograms

@StartMenuCommonDir
C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu

@StartMenuDir
C:Users{username}AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart Menu

@Startu{username}ommonDir
C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

@StartupDir
C:Users{username}AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup

@TempDir
C:Users{username}AppDataLocalTemp

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.