AutoIt: Цикъл на повтаряне, броене For, While WEnd

Публикувано: 13.07.16, 22:58:05 | Автор: ArMeN | Видяна: 791 | Редактирано: 19.07.16, 22:25:22

Цикъл на повтаряне, броене For, While WEnd

Повтаряне на ред от скрипта 5 пъти.
$sText = 'Текст'
For $i = 1 to 5
MsgBox(0,"", $i & $sText)
Next


Буфериране на текста и показване всичко наведнъж.
$sText = 'Текст'
$sRes = ''
For $i = 1 To 5
$sRes &= $i & @TAB & $sText & @CRLF
Next
MsgBox(0, '', StringTrimRight($sRes, 2))


Local $iMax=3
Local $i
Local $arr[$iMax] = ["Element 1", "Element 2", "Element 3"]
For $i = 0 to $iMax - 1
MsgBox(0,"",$arr[$i] & @LF)
Next


Local $iMax
Local $i
Local $data="Element 1|Element 2|Element 3"
Local $arr = StringSplit($data, "|")
If IsArray($arr) Then
For $i = 1 to $arr[0]
MsgBox(0,"",$arr[$i] & @LF)
Next
EndIf

Информация

Буфериране на текста и показване всичко наведнъж с функцията While WEnd
$sText = 'Текст'
$sRes = ''
$sRes2 = ''
$i = 0
While $i <= 5
$sRes &= $i & @TAB & $sText & @CRLF
$sRes2 &= $i & " " & $sText & " "
$i = $i + 1
WEnd
MsgBox(0, '', StringTrimRight($sRes, 2))
MsgBox(0, '', $sRes2)


Повтаряне на ред от скрипта 5 пъти с функцията While WEnd
$sText = 'Текст'
$i = 0
While $i <= 5
MsgBox(0,"", $i & $sText)
$i = $i + 1
WEnd


Непрекъснат цикъл с функцията While WEnd
While 1
$aMgp = MouseGetPos()
ToolTip("x: " & $aMgp[0] & ", y: " & $aMgp[1], $aMgp[0] + 10, $aMgp[1] + 10)
Sleep(50)
WEnd

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.