AutoIt: If, Select, Switch - условия

Публикувано: 19.07.16, 20:41:34 | Автор: ArMeN | Видяна: 757 | Редактирано: 19.07.16, 21:04:52

;Може да се използва <, <=, >, >=, =, ==, <>
$a = 1
$b = 1
If $a = $b Then MsgBox(0, "Test 1", "text")

;Или без променлива
If 1 = 1 Then MsgBox(0, "Test 2", "text")

;С използване на EndIf
If 1 = 1 Then
MsgBox(0, "Test 3", "text")
EndIf

;С използване на Else
If 1 = 1 Then
MsgBox(0, "Test 4", "text 1")
Else
MsgBox(0, "Test 4", "text 2")
EndIf

;С използване на And, Or, и Not
If 1 = 1 And 1 = 2 Then
MsgBox(0, "Test 5", "text 1")
Else
MsgBox(0, "Test 5", "text 2")
EndIf

If 1 = 1 Or 1 = 2 Then
MsgBox(0, "Test 6", "text 1")
Else
MsgBox(0, "Test 6", "text 2")
EndIf

If Not 1 = 1 Then
MsgBox(0, "Test 7", "text 1")
Else
MsgBox(0, "Test 7", "text 2")
EndIf

;С използване на ElseIf
If 1 = 2 Then
MsgBox(0, "Test 8", "text 1")

ElseIf 1 = 3 Then
MsgBox(0, "Test 8", "text 2")

ElseIf 1 = 4 Then
MsgBox(0, "Test 8", "text 3")
Else
MsgBox(0, "Test 8", "text 4")
EndIf

;С използване Select Case EndSelect
Select
Case 1 = "test text"
MsgBox(0, "Test 9", "text 1")
Case 2 = 2
MsgBox(0, "Test 9", "text 2")
Case Else
MsgBox(0, "Test 9", "text 3")
EndSelect

;С използване Switch Case EndSwitch
Switch @HOUR
Case 6 To 11
$sMsg = "Добро утро"
Case 12 To 17
$sMsg = "Добър ден"
Case 18 To 21
$sMsg = "Добър вечер"
Case Else
$sMsg = "Вие се занимавате с програмиране в този късен час ?"
EndSwitch
MsgBox(0, "Test 10", $sMsg)

Local $a = 3, $b = 1, $c = 1
Switch 1
Case $a
$sMsg = "a=1"
Case $b
$sMsg = "b=1"
Case $c
$sMsg = "c=1"
Case Else
$sMsg = "Нито един"
EndSwitch
MsgBox(0, "Test 11", $sMsg)

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.