AutoIt: Търсене на файл

Публикувано: 09.08.13, 21:23:04 | Автор: ArMeN | Видяна: 1085 | Редактирано: 19.07.16, 21:15:25

Скрипта започва да търси всички файлове с разширение *.exe от @SystemDir (C:\WINDOWS\system32) след завършването всички намерени резултати ги показва в прозорец от който можете да копирате нужния файл. Всички тези параметри могат да бъдат променени.
#Include <File.au3>
#Include <Array.au3>

Global Const $Dir = @SystemDir

$FileList = _FileListToArray($Dir, '*.exe', 1)
Switch @error
Case 0
_ArrayDisplay($FileList)
Case 1
MsgBox(0, "", "No Folders Found.")
Case 4
MsgBox(0, "", "No Files Found.")
EndSwitch


Търсене на файл или папка в директория с променливи имена на папки.

Скрипта търси папката "top" в директорията My Documents и при неговото наличие уведомява с пътищата до папката.
$hFirst = FileFindFirstFile(@MyDocumentsDir & '\*')
While 1
$sNext = FileFindNextFile($hFirst)
If @error Then ExitLoop
If @extended Then
If FileExists(@MyDocumentsDir & '\' & $sNext & '\top\') Then MsgBox(64, 'Info', @MyDocumentsDir & '\' & $sNext & '\top')
EndIf
WEnd
MsgBox(64, 'Info', 'Търсенето завърши.')
FileClose($hFirst)


Скрипта търси файла "x.txt" в директорията My Documents и при неговоро наличие уведомява с пътя до файла или до файловете.
$hFirst = FileFindFirstFile(@MyDocumentsDir & '\*')
While 1
$sNext = FileFindNextFile($hFirst)
If @error Then ExitLoop
If @extended Then
If FileExists(@MyDocumentsDir & '\' & $sNext & '\x.txt') Then MsgBox(64, 'Info', @MyDocumentsDir & '\' & $sNext & '\x.txt')
EndIf
WEnd
MsgBox(64, 'Info', 'Търсенето завърши.')
FileClose($hFirst)


Източник

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.