Датчик обороти

Публикувано: 07.09.19, 08:50:47 | Автор: ArMeN | Видяна: 352 | Редактирано: 07.09.19, 08:54:40

Изображение

#define CHA 2
long master_count = 0;
volatile byte INTFLAG1 = 0;

void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(CHA, INPUT);
attachInterrupt(0, flag, RISING);
Serial.println(master_count);
}

void loop(){
if(INTFLAG1){
Serial.println(master_count);
delay(10);
INTFLAG1 = 0;
}
}

void flag(){
INTFLAG1 = 1;
if (digitalRead(CHA)) {
master_count++ ;
}
}


С дисплей
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

#define CHA 2
long master_count = 0;
volatile byte INTFLAG1 = 0;

void setup(){
//Serial.begin(9600);
pinMode(CHA, INPUT);
attachInterrupt(0, flag, RISING);

lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.print(master_count);
//Serial.println(master_count);
}

void loop(){
if(INTFLAG1){
lcd.clear();
lcd.print(master_count);
//Serial.println(master_count);
delay(10);
INTFLAG1 = 0;
}
}

void flag(){
INTFLAG1 = 1;
if (digitalRead(CHA)) {
master_count++ ;
}
}

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.