Autoit: UAC проверка изключване

Публикувано: 19.07.16, 21:20:56 | Автор: ArMeN | Видяна: 699 | Редактирано: -

UAC проверка изключване.

Скрипта проверява дали UAC е пуснат или не.
$var = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System", "ConsentPromptBehaviorAdmin")
If $var = "0" Then
MsgBox(4096, "", "UAC е изключен")
else
MsgBox(4096, "", "UAC е стартиран")
EndIf


Скрипта проверява дали е пуснат UAC и ако е пуснат го изключва.
#RequireAdmin
$var = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System", "ConsentPromptBehaviorAdmin")
If $var = "0" Then
else
RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System", "ConsentPromptBehaviorAdmin", "REG_DWORD", "0")
EndIf

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.