AutoIt: FTP качване, сваляне, прочитане на файл

Публикувано: 09.08.13, 16:19:34 | Автор: ArMeN | Видяна: 1331 | Редактирано: 19.07.16, 21:15:33

Качване
#include <FTPEx.au3>
#NoTrayIcon

$server = 'server'
$username = 'login'
$pass = 'pass'

$Open = _FTP_Open('FTP')
$Conn = _FTP_Connect($Open, $server, $username, $pass)
_FTP_FilePut($Conn, @ScriptDir & "\file.txt", "/public_html/file.txt")
$Ftpc = _FTP_Close($Open)


Сваляне
#include <FTPEx.au3>
#NoTrayIcon

$server = 'server'
$username = 'login'
$pass = 'pass'

$Open = _FTP_Open('FTP')
$Conn = _FTP_Connect($Open, $server, $username, $pass)
_FTP_FileGet($Conn, "/public_html/file.txt", @ScriptDir & "\file.txt")
$Ftpc = _FTP_Close($Open)


AutoIt поддържа и "passive mode" за да работи трябва да добавите една 1 -ца ето как трябва да изглежда
$Conn = _FTP_Connect($Open, $server, $username, $pass, 1)

При нарастване на размера на файл скрипта се задейства и изпраща файла.
#include <FTPEx.au3>
$currentmaxsize = 1024

While 1
$file = FileGetSize( "C:\results.txt" )
If $file > $currentmaxsize Then
$server = "ftp.myserver.ru" ;ftp host
$username = "***" ;Ftp user
$pass = "***" ;Ftp password
$Open = _FTP_Open('MyFTP Control')
$Conn = _FTP_Connect($Open, $server, $username, $pass, 1)
$Ftpp = _FTP_FilePut($Conn, 'C:\results.txt', 'log.txt')
$Ftpc = _FTP_Close($Open)
$currentmaxsize += 1024
ConsoleWrite('File Put' & @CRLF)
ExitLoop
EndIf
WEnd


Източник
#include <FTPEx.au3>

$server = 'server'
$username = 'user'
$pass = 'pss'

$FILE = "/public_html/photocopy.txt"

$Open = _FTP_Open('FTP')
$Conn = _FTP_Connect($Open, $server, $username, $pass, 1)

$FILEOPEN = _FTP_FileOpen($Conn, $FILE)
$FILEREAD = _FTP_FileRead($FILEOPEN, 100000)
$STR = BinaryToString($FILEREAD)

MsgBox(64, 'Info', $STR, '')

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.